Romazo Monteursdagen

Romazo organiseert eind 2022 nog vier keer de tweedaagse Monteursdagen.

De Monteursdagen in 2022 zijn:

Voor meer informatie over deze monteursdagen en een aanmeldingsformulier kunt u zich wenden tot Jonkman via sales@jonkmanopleidingen.nl