Nadat appartementen betrokken worden, wordt er in de loop van de tijd bijvoorbeeld een screen buiten, een glazen windscherm of een zonnescherm geplaatst. Dit uiteraard voor eigen rekening, met toestemming van de VvE. Als er schade aan genoemde zaken ontstaat, zijn dan de kosten voor de VvE of voor de betrokkenen?

Door Mr. Kim Kroon, Van Till Advocaten.

In de standaard modelreglementen wordt bepaald dat de VvE het beheer voert over en zorg draagt voor het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken (artikel 15 Modelreglement 1992 en artikel 16 Modelreglement 2006)

Hieruit vloeit voort dat de VvE in principe ook zorg draagt voor de kosten die hieraan zijn verbonden (artikel 3 Modelreglement 1992 en artikel 9 Modelreglement 2006). Daarnaast bepalen deze reglementen dat een eigenaar toestemming moet vragen aan de vergadering in het geval hij/zij zonneschermen, windschermen of andere uitstekende voorwerpen wil aanbrengen aan het gebouw (artikel 13 Modelreglement 1992 en artikel 22 Modelreglement 2006).

In het onderhavige geval is de benodigde toestemming verkregen van de VvE om tot plaatsing van de schermen over te gaan. Dit zorgt er echter niet voor dat de schermen hiermee gemeenschappelijke zaken worden, zoals bedoeld in de modelreglementen. In geval dus schade aan deze schermen ontstaat, dan dienen deze kosten 'gewoon' door de betreffende eigenaar te worden gedragen.

Het voorgaande kan anders zijn in het geval schade aan de schermen is ontstaan door een omstandigheid die valt toe te rekenen aan de VvE. Stel nu dat er schade aan de schermen ontstaat door een losgeraakte dakpan. In zo’n geval kan het zijn dat de VvE jegens de betreffende eigenaar de ontstane schade moet vergoeden.

Tot slot is het zo dat de vergadering ook kan beslissen dat een zaak gemeenschappelijk zal zijn, indien hierover twijfel bestaat. Er kan dan worden gedacht aan de situatie dat gemeenschappelijk is besloten tot het plaatsen van een scherm op ieder balkon. In dat geval ligt het voor de hand dat deze zaken 'gemeenschappelijk' zullen zijn en de kosten door de VvE worden gedragen (zie hiervoor artikel 10 Modelreglement 1992 en artikel 18 Modelreglement).

 

Bron: Appartement en Eigenaar 27 augustus 2019