Voorkom oververhitting in huis

Rapport BENG

Per 1 januari 2021 worden voor de nieuwbouw, in plaats van de EPC-eisen, eisen gesteld aan de uitkomsten van de BENG-indicatoren en het indicatiegetal TOjuli(woningbouw). Daarmee wordt inzicht gegeven in de energieprestatie van gebouwen en het risico op temperatuuroverschrijding. De indicatoren worden bepaald volgens NTA 8800. Diezelfde bepalingsmethode gaat ook voor de bestaande bouw gebruikt worden om het energielabel vast te stellen.

De producten van de leden van RoMaZo hebben invloed op het bewonerscomfort en de energiebehoefte en hebben daarmee invloed op de BENG indicatorenen het indicatiegetal TOjuli. Met de komst van TOjuli zal het belang van zonwering toenemen in de woningbouw. U heeft ons gevraagd om de invloed van zonwerende maatregelen op de BENG-indicatoren inzichtelijk te maken.

Bekijk het volledige rapport

 

Lente akkoord

Woningen waarvoor vanaf 1 januari 2021 een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, moeten voldoen aan de eisen voor BENG (bijna energieneutraal bouwen) en TOjuli (beperking van de kans op tempe­ratuuroverschrijding). Hoe zit de regelgeving in elkaar en wat kunnen bouwpartijen doen om aan de eisen te voldoen? In deze publicatie wordt het nieuwe stelsel toegelicht voor nieuwbouw van appartementen en grondgebonden woningen.

Bekijk het volledige Lente akkoord